Naughty Stories & Exciting Fantasies

1. Findom Class for Dummies( Findom)

2. A cuckold's dream (Cuckold Humiliation Femdom)
3. SPH (Humiliation, Femdom)
4. 
Jerk Off Encouragement (JOi. Jerkoffinstructions )   

findom 

Findom class for dummies


A class for findom dummies.
you are serving and pleasing woman wrong your whole life.
Maybe you are a young one then you started at the right point in your life. 
Now you will know what the point is and how you can give your life meaning and value. 
I will teach you what the point is of a paypig. a finsub. a walkin wallet. 
YOU are and always will be the provider of things the Mrs wants & needs. 
a real finsub is appreciated cuz he will be seen as a pleaser. a good piggy. 
a men who knows his duties is attractive and not in a sexual way in a way deeper way. 
You will do everything that pleases me. money wise. 
If I talk about shoes - your first tought must be - How can I get goddes those shoes. 
and in wich colour, how much do they cost Mrs is your first question. 
your second answer is I send you the money to buy them Mrs. Thankyou for allowing me to 
be your shoebitch (in this case) It is an honour to be chosen to spoil me. 
I don't take anybody's money. I just don't need it and if you cannot afford me, I don't talk 
to you. If you winey I dont talk to you. That is not what FINDOM means. that means your a fetishist
so you deserve a diffrent kind of approach by me. So finslave your only GOAL is to please ME 
whenever and with whatever I want and never forget to thank me that I allow you to give it to me. 
It's an honour to know that I will rock one item you bought once a week for sure. If you spoil 
me lot's, you cross my mind multiple times a week. Isnt that HOT? I think it's hot and Mrs is always right. 

cuckold - humiliation - Female domination

NL //  english scroll down

a Cuckold's Dream

cuckold: Goeieavond Mrs, 

Mrs: Laat me raden welke reden je hier bent. Of je hoopt dat je vriendin een keer genomen wordt door een grote lul of je bent graag een diennaar voor dominante vrouwen tijdens sex hahaha de ober voor tijdens de sex. Haal water slaaf - Meer glijmiddel loser.


cuckold: laat mijn vriendin dan maar geneukt worden Godin :O :D

Mrs: Hoelang zijn jullie al samen?

cuckold: 12 jaar

Mrs: Zo lang al. Laat ze je al knielen naast het bed terwijl ze zelf lekkere sex afspraakjes maakt?

cuckold: 11 jaar bijna voordat een andere man haar heeft aangeraakt, daarna gingen alle clubs dicht... dus nog niet helemaal door gegaan aar bij de laatste editie kamasutra beurs had ik haar zo ver met mij (in mijn kuisheidskooitje) naar het doolhof te gaan :D

Mrs: hahahaha hmmm eindelijk een keer plezier voor de mevrouw.

cuckold: en daar zijn we samen bij de gloryholes gaan kijken, en zou ze haar borsten en billen late betasten :D n denkt U dat zo'n man zich dan kan inhouden GOdin? :O :O

Mrs: Natuurlijk niet. Zijn zo geil omdat hun vrouwtje thuis hun ook niet wilt, dus in principe heb je haar laten aanraken door net zo'n loser als jou AHAHAHAH. Oke dat ter zijde ik zou der kunnen kopelen aan een echte porno vent. Die leert haar wel even wat echte sex is. Je bent wel een grappig cuckoldje dat je vrouw brengt naar hetzelfde type man als jou. Dat zal nog wel beschamender geweest zijn voor jou  hahaha en cuckies houden van de waarheid dat beseffen hun vrouwen gewoon niet die faken een orgasme terwijl het veel leuker is om hem in de hoek aangelijnd te zetten en hem net zo lang jou te laten pleasen haar orgasmes te geven en hij ja met die waardeloze blauwe ballen gewoon naar bed toe moet hahaha nog beter zichzelf laten nemen door een grote grote dikke harde pik en jou het zaad laten oplikken!

cuckold: mmmmm U bent echt heerlijk GOdin:D ze is op die vingers (ruiger dan ze normaal lekker vind) heerlijk hangend in mijn armen klaargekomen Godin:D

Mrs: als ik jou daar met je vrouwtje zie ben je de lul.

cuckold: owja? :D vertel please Godin:D

Mrs: Zal ik die vrouw van jou wel eens even leren wat ze moet doen met zo'n losertje als jou je hebt daar als het goed is inierdegeval de keren dat ik daar was een paal voor hondjes daar blijf jij terwijl ik en je vrouw op avontuur gaan.  Je hoort wel hoe het was als we terug zijn kleine cuckold en blijf van je ranzige piemeltje af dat ding is waardeloos. Jij zit vast aan de paal samen met de andere waardeloze mannen hahaha express geplaats in de area waar alle mooi dominante vrouwen lopen, zodra je te veel kwijlt krijg je een paar tikken met de zweep. Jouw vrouwtje neem ik mee en niet naar een gloryhole naar de mainstage dat is wel iets meer van haar niveau een gloryhole is voor losers als jou, omdat niemand je wilt zien whahaha jou vrouw mag gezien worden en geneukt worden! Ik stel haar voor aan een grote gespierde sexy donkere man hij heeft tattoes mooie lippen is gespierd en heeft een lekkere grote harde pik. Hij is al naakt dus zei kan hem volledig bekijken, hij ziet haar ook wel zitten. Dus ik zeg haar: naar achteren te gaan en haar te laten kleden door een van de stylisten in een sexy lingerie pakje iets wat jou ogen niet waard zijn. Als zei achter is kom ik jou halen aan je riem met je honden masker op zodat ik de oogkapjes zo dicht kan doen ik zet je vooraan bij het podium neer. Het is nog rustig de show gaat zo beginnen.

cuckold: grrrr Godin :D

Mrs: Ik doe je oogkleppen even af zodat je kan zien hoeveel mensen gaan zien hoe jou vrouw genomen gaat worden on stage. Zonder jou weten heb ik een bordje op je rug gehangen met this is the HUSBAND!

cuckold: grrrrr, dank U Godin

Mrs: Ze komen het podium op. Hij ligt op bed volledig naakt en zelfverzekerd met zijn lekkere lichaam. Hij pakt de mic en laat haar zichzelf voorstellen je hoort haar stem een beetje geschokt maar je hoort die geile trillingen. Je weet dat ze in de mood is. De show begint - oooh dit is heeett!! Jij zit daar met je oogkleppen op je hoort haar kreunen, het gaat steeds harder ze schreeuwt! HARDER. Haar stem slaat over zo hard schreeuwt ze. Dit heb je nog nooit gehoord. Ik zie je handen naar je broekje gaan ik sla ze eraf met mijn paddle.  ''afblijven HOND, luister hoe je vrouw geniet luister naar wat jij haar niet kan geven mislukte hond'. Ze zijn al even bezig. Hij gaat staan zij gaat met haar billen op haar knieen naar het publiek zitten ze stopt die grote dikke pik in haar mondje, ze komt iets omhoog dus iedereen kan zo haar poesje in kijken ze zuigt steeds dieper je hoort nu de man kreunen.

cuckold: mmmmmm

Mrs: Je hoort het publiek roepen 'CUM SHOT CUM SHOT' ! Je vrouwtje gaat op het bed zitten de man de groot gepikte man gaat voor haar staan en pakt zijn pik vast, bek open zegt hij tegen je vrouwtje zei doet het maar al te graag!  Ik doe je oog kleppen af en laat je genieten van het cumshot! zijn verse zaad zo haar bekkie in. Dan laat ik jou het podium opkruipen om het zaad uit haar bek te zuigen met je tong. Er wordt geklapt, een klein applaus. Niet voor jou voor je vrouw. Ik jullie alleen je vrouw heeft toch geen zin meer in je. Die is genoeg gepleased hahaha! Jij gaat naar huis met de afdruken van de tralies in je pikje als je hem afdoet om te douchen.

cuckold: dank U Godin:D

Mrs: alleen om te douchen want je stinkt van al dat angstzweet!


EN // nederlands scroll omhoog


cuckold: Good evening Mrs,

Mrs: Let me guess wich reason brought you here. Either you hope that your girlfriend will be taken by a big cock or you like to be a servant for dominant women during sex hahaha being the waiter during sex. Get water slave - More lube loser.

cuckold: let my girlfriend get fucked Goddess: O: D

Mrs: How long have you been together?

cuckold: 12 years

Mrs: For so long. Has she already made you kneel next to the bed while she has nice sex dates herself?

cuckold: almost 11 years before another man touched her, then all the clubs closed ... so not all the way through but at the last edition kamasutra fair I had her so far with me (in my chastity cage) to the glory hole:D

Mrs: hahahaha hmmm finally some fun for the lady.

cuckold: and there we went to see the gloryholes together, and she would let her breasts and buttocks be touched :D n do you think a man can contain himself GOddes? : O: O

Mrs: Of course not. they are just as horny because their lady at home doesn't want them either, so basically you let her be touched by a loser like you AHAHAHAH. Okay that aside I could couple your girl to a real porn guy. He will teach her what real sex is. You are a funny little cuckold that brings his wife to the same type of man as himself. That must have been even more embarrassing for you hahaha and cuckies love the truth, their wives just don't realize they are faking an orgasm while it's much more fun to put him on a leash and let him just as long as you she likes please her with lots of orgasms and he.. yes go to bed with those crappy blue balls even better let her be taken by a big big fat hard cock and let you lick the cum out!

cuckold: mmmmm You are really lovely GOddes: D she cums on those fingers (rougher than she normally likes) deliciously hanging in my arms Goddess: D

Mrs: If I see you there with your lady, you are fucked.

cuckold: yeah? : D please tell Goddess: D

Mrs:  I Will teach that woman of yours what to do with a loser like you.  There is a pole for dogs there you stay while me and your wife  go on a adventure. You'll hear what it was like when we get back little cuckold and get rid of your rancid little dick, that thing sucks. You are stuck on the pole together with the other worthless men hahaha expressly placed in the area where all the beautiful dominant women walk, as soon as you drool too much you get a few taps with the whip. I take your wife with me and not to a gloryhole to the mainstage, that is a bit more of her level a gloryhole is for losers like you, because nobody wants to see you whahaha your wife can be seen and fucked! I introduce her to a big muscular sexy dark man he has tattoes nice lips is muscular and has a nice big hard cock. He is already naked so he can look at him completely, he likes her too. So I tell her to step back and get one of the stylists dress her up in a sexy lingerie suit, something your eyes aren't worthy of. When she gets back on stage I will come and get you on your leash with your dog mask on so that I can close the eye caps.  I will put you at the front of the stage. It is still quiet and the show is about to start.

cuckold: grrrr Goddess: D

Mrs: I'll take your blinders off so you can see how many people are going to see your wife being taken on stage. Without you knowing, I put a sign on your back with this is the HUSBAND!

cuckold: grrrrr, thank you Goddess

Mrs: They come on stage. He lies on the bed completely naked and confident with his nice body. He takes the mic and lets her introduce herself. You hear her voice a bit shocked but you hear those horny vibrations. You know she's in the mood. The show begins - oooh this is hot !! You sit there with your blinders on you hear her moan, it gets louder and louder she screams! HARDER. Her voice breaks so loudly she screams. You've never heard this. I see your hands go to your pants I knock them off with my paddle. "Don't touch DOG, listen how your wife enjoys listening to what you can't give her failed dog." They have been busy for a while. He stands up she goes to the audience with her buttocks out on her knees, she puts that big fat cock in her mouth, she comes up slightly so everyone can look into her pussy she sucks deeper and deeper you can hear the man moaning.


cuckold: mmmmmm

Mrs: You hear the audience shout 'CUM SHOT CUM SHOT'! Your wife sits on the bed the man the big cocked man stands in front of her and grabs his cock, open your mouth he says to your wife . she is more then happy to do it! I'll take your blinders off and let you enjoy the cumshot! his fresh seed right into her face. Then I'll let you crawl onto the stage to suck the cum out of her mouth with your tongue. There is a clapping, a small applause. Not for you for your wife. I leave you both alone, your wife doesn't feel like she wants you anymore. she's pleased enough hahaha! You go home with the stripping of the bars in your cock when you take it off to shower.

cuckold: thank you Goddess: D

Mrs: only to take a shower because you stink from all that cold sweat!


 

SPH - Humiliation - Femdom

EN // NL 

Small Penis Humiliation

I like to train my bellyabs with laughing at your tiny dick.
See!! you can be usefull, well probaly only to ME. haha I find it very funny to tell you WHY I laugh so hard at your very tiny ugly dried up dick, and like the patetich human being you are, you love to hear it. If you try really really hard, maybe it get a little stiff, tiny steps for tiny losers. Let me rate your thing, I experienced there are cock to small to be called, Dick. What do you have?
 

Most losers do have a small penis, the average ones are even worse.
cuz they could have had an normal sex experience, but they failed cuz they do not know how to handle their own dick, so that's even worse in my eyes. a small dicked loser will never know the feeling that he is missing out on. Expect If I tell you how it is, come earn some attention & entertain me with your patheticness.
 

Small pepe's who searching for some value and meaning to their sexless lifes.
your small penis will never please NO ONE, no Woman no man. the only purpose your dick has is to train my belly abs by being my bitchboys I can laugh at while I let you do humiliating things for me. See that's already some meaning to your sexless life. If you let me laugh hard enough, I let you squirt. Show me how far those tiny drops shoot.
Then the value, that you will only have if I appreciate you & all that you do and give to me. So that's a longer way to reach. But hey, you already tryin for years to expand your reach (and you still havn't done it) this is a way better goal for you to reach.
*Hint for the not so smarties underneath us* Small penises need to compensate with their wallets.
 

Ben je echt trots of doe je net alsof?
Want als jij een man bent die trots is op zijn minimale centimers, dan wil ik wel eens graag weten.. WAAROM? en aan alle mannen die het erg warm krijgen bij de gedachte aan een kleine pik in zijn bek. Dan heb ik nog wel een aantal klein gepiemelde sletjes die maar wat graag eens wat spannend willen meemaken. 


JOi - handjob - jerkoff instructions

Jerk Off Encouragement 
I like to give instructions to men on how to stroke their dick , how to touch their balls. Deciding the tempo and also deciding when you cum. I like to let you edge for a long time so your balls really explode at the end, when I let you release your cum.
I also have encouraging gif's or whole ass clips and even my pictures are nice enough to edge over for a long time!

 It's a pay to play

#JOI #Jerkoff #Handjob #Jerkoffinstructions #Stroke #wank